Kategoria B prawa jazdy : OSK Jazek
Tu się znajdujesz:
Kategoria B prawa jazdy

uprawnia do kierowania: *pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu); *pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC); *pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy *ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP); *pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; *motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko na terytorium RP). Należy pamiętać, że rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;

Kiedy możesz rozpocząć kurs:

 • Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 18 lat (szkolenie można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku)
 • Pamiętaj, że przystąpienie do kursu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów

Co obejmuje kurs:

 • 30 godzin teoretycznych ( w tym szkolenie w zakresie pierwszej pomocy) / 1 godzina = 45 minut
 • 30 godzin praktycznych / 1 godzina = 60 minut
 • egzamin wewnętrzny teoretyczny i egzamin wewnętrzny praktyczny
 • materiały szkoleniowe (podręcznik + testy)

Krok po kroku, czyli jak rozpocząć szkolenie:

 1. Wybierz kategorię prawa jazdy, którą jesteś zainteresowany – No TAK! Już wybrałeś!
 2. Wybierz Ośrodek, który przeprowadzi dla Ciebie szkolenie – No TAK! Już Wybrałeś!
 3. Ustal termin rozpoczęcia kursu – zapraszamy do kontaktu telefonicznie lub w biurze OSK.
 4. Wykonaj badania lekarskie i zdobądź zaświadczenie potwierdzające, że nie ma przeciwwskazań, byś został kierowcą – zapraszamy do kontaktu, możemy skierować Cię do lekarza, z którym współpracujemy i przy okazji dorzucić zniżkę na badanie.
 5. Zrób odpowiednią fotografię – wyraźną, aktualną, kolorową, na wprost o wymiarach 3,5×4,5 cm.
 6. Udaj się do Wydziału Komunikacji właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania, tam wypełnisz prosty wniosek o wydanie prawa jazdy, do którego dołączasz zaświadczenie od lekarza oraz jedno zdjęcie. Na podstawie tych dokumentów uzyskasz swój indywidualny numer PKK – Profil Kandydata na Kierowcę.
 7. Przekaż numer PKK wraz z numerem PESEL do Ośrodka Szkolenia Kierowców JAZEK najpóźniej w dniu rozpoczęcia grupy.

 

Kurs bez wykładów:

Przed przystąpieniem do kursu prawa jazdy możesz ze swoim numerem PKK udać się do WORDu i zgłosić egzamin teoretyczny państwowy. Do ustalonego terminu przygotowujesz się samodzielnie, a następnie zdajesz egzamin uzyskując wynik pozytywny. To zwalnia Cię z odbywania wykładów w Ośrodku Szkolenia Kierowców.

Niezależnie od tego jaką opcje przygotowania teoretycznego wybrałeś, zobowiązany jesteś do odbycia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Kontakt


Skontaktuj się z nami

ul. Słowackiego 5B, 21-100 Lubartów 512 512 914 (81) 855 23 33 Pon - Pt 9:00 - 15:00 Sobota po wcześniejszym uzgodnieniu
NIP: 714-205-75-45 REGON: 521594980 KRS: 0000988705 Numer konta: 09 1600 1462 1802 8166 2000 0001 Bank BNP PARIBAS Polityka prywatności