Categories for Kategorie

Kategoria A prawa jazdy

czerwiec 12, 2018 11:00 am Published by Leave your thoughts

Uprawnia do kierowania: *motocyklem (motocykl – pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. *pojazdami...

Kategoria A1 prawa jazdy

czerwiec 12, 2018 10:59 am Published by Leave your thoughts

uprawnia do kierowania: * motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, * motocyklem trójkołowym o mocy...

Kategoria A2 prawa jazdy

czerwiec 12, 2018 10:59 am Published by Leave your thoughts

uprawnia do kierowania: * motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w...

Kategoria B prawa jazdy

czerwiec 12, 2018 10:58 am Published by Leave your thoughts

uprawnia do kierowania: *pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu); *pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do...

Kategoria B+E prawa jazdy

czerwiec 12, 2018 10:58 am Published by Leave your thoughts

uprawnia do kierowania: *zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;...

Kategoria C prawa jazdy

czerwiec 12, 2018 10:58 am Published by Leave your thoughts

uprawnia do kierowania: *pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu *pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; *ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z...

Kategoria C+E prawa jazdy

czerwiec 12, 2018 10:57 am Published by Leave your thoughts

uprawnia do kierowania: *pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t łącznie z przyczepą *zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko...