Polityka prywatności : OSK Jazek
Polityka prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest Jacek Tchórz.

Dane przechowywane są w biurze OSK JAZEK w Lubartowie przy ul. Słowackiego 5B.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: jacektchorz@wp.pl, telefonicznie pod numerem 609815879 lub pisemnie: Szkoła Jazdy JAZEK, ul. Słowackiego 5B, 21-100 Lubartów.

Dane osobowe Uczestnika kursu przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe Uczestnika kursu  mogą być przekazane osobom wyłącznie uprawnionym do ich przetwarzania, tj. Kierownik Ośrodka, osoby wykonujące czynności biurowe oraz instruktorzy nauki jazdy zatrudnieni w OSK JAZEK.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej przez Uczestnika kursu z Ośrodkiem umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Uczestnikowi kursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub usunięcia danych.

A także prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dotycząca danych osobowych oraz numeru telefonu została podana dobrowolnie jednakże podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym w przepisach.
Podanie danych osobowych jest również konieczne do zawarcia i wykonywania umowy zawieranej z Ośrodkiem – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

Kontakt


Skontaktuj się z nami

ul. Słowackiego 5B, 21-100 Lubartów 512 512 914 (81) 855 23 33 Pon - Pt 9:00 - 15:00 Sobota po wcześniejszym uzgodnieniu
NIP: 714-205-75-45 REGON: 521594980 KRS: 0000988705 Numer konta: 09 1600 1462 1802 8166 2000 0001 Bank BNP PARIBAS Polityka prywatności